Вашата компания за фотоволтаици и енергийна ефективност

Гудуил енерджи ЕООД

Гудуил Енерджи ЕООД е част от групата Goodwill и GOODWILL ENERGY HUNGARY


Предлагаме на своите клиенти консултации в сферата на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

 • Анализ на енергийните разходи (проверка на място на техническото състояние и свойствата на сградите и оборудването), проучване на енергийните загуби.
 • Анализ на възможностите за подобряване на енергийните характеристики на сгради и съоръжения /енергийна модернизация/ и използване слънчева енергия / колектори и слънчеви панели/, термопомпи и системи на базата на биомаса.
 • Сертифициране на енергийните характеристики.
 • Подобряване качеството на електрозахранването, модернизиране на електрическите уреди и инсталации.
 • Енергиен мениджмънт, в т.ч. разработване и внедряване на система за управление на енергията / ISO 50001/.

+359 882 926 556

Поискай безплатна консултация

  #PVsystems
  Фотоволтаични системи и инсталации

  Проучване, проектиране, доставка , монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични инсталации за бита и промишлеността.

  #Energyoptimisation
  Оптимизиране на енергийното стопанство

  Подобряване качеството на електрозахранването ,модернизиране на електрическите уреди и инсталации.

  #ISO
  Енергиен мениджмънт и стандартизиране

  Eнергийни и ресурсни одити – помощ при разработване и внедряване насистема за управление на енергията /ISO 50001/

  Финансиране на енергийни проекти

  Гудуил Енерджи ЕООД може да Ви помогнем да финансирате своите проекти, както чрез европейски и национални програми, така и с различни финансови инструменти.

  Предстоящи програми за финансиране на фотоволтаични системи и енергийна ефективност:

  • Специализирана програма за изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение на енергията
  • Енергийно ефективни технологии в микро, малки и средни предприятия
  • подмярка 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на земеделски дейности

  Защо да ни се доверите

  Ние сме международна компания с над 10 години опит в изграждането, проектиране и поддръжане на фотоволтаици. Много наши клиенти ни се довериха не само за изграждането и подръжката на техните фотоволтаични системи, но и за финансирането на техните проекти.

  0
  Бизнес системи
  0
  Домашни системи
  0 +
  Трудолюбиви служители
  0 +
  Доволни клиенти